Claritech furnizează un sistem de monitorizare a mediului pentru Consiliul Județean Constanța

Categories: Claritech, ProiectePublished On: noiembrie 10th, 20203,5 min read

Având în vedere contextul evoluției climatice și al dezvoltării activităților generatoare de poluare din ultimii ani, este nevoie de identificarea și monitorizarea rapidă a surselor de poluare a aerului, în special a celor din zone urbane aglomerate.

În prezent, în România, calitatea aerului este monitorizată zilnic prin rețeaua națională formată din 148 de echipamente staționare, de măsurare continuă a concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici, cu 41 de centre locale de colectare a datelor. La acestea se alătură și rețele independente de măsurare a nivelului poluării din aer, însă totalul senzorilor amplasați nu acoperă suficient toate zonele relevante.

Potrivit rapoartelor realizate de Organizației Mondiale a Sănătății, poluarea atmosferică afectează considerabil sănătatea umană în Uniunea Europeană, cauzând peste 450,000 de decese premature în fiecare an. Populația din orașe este expusă la acest risc, din cauza concentrațiilor depășite ale emisiilor de poluanți atmosferici (particulele în suspensie, dioxidul de azot și ozonul de la nivelul solului). Adițional, factori precum vibrațiile și poluarea fonică sunt cauze pentru o calitate scăzută a vieții în orașele aglomerate.

De ce stațiile tradiționale pentru monitorizarea calității aerului nu sunt suficiente?

Cu ce se diferențiază stațiile mobile de alte soluții de monitorizare a calității aerului?

Stațiile fixe pentru monitorizarea calității aerului sunt formate din echipamente automate amplasate în principalele orașe, în puncte cheie din infrastructura urbană, cum ar fi piețe centrale, bulevarde aglomerate, intrări sau ieșiri din orașe, în scopul monitorizării concentrației pentru principalele tipuri de poluanți.

Deși furnizează date cu un mare grad de precizie, acestea sunt investiții importante pentru autorități și necesită costuri relative ridicate de operare și întreținere, limitând astfel densitatea lor pentru o suprafață dată. Un alt dezavantaj ar fi că aceste stații nu oferă informații exacte privind poluarea produsă pe șantiere sau în proximitatea unor obiective industriale nemodernizate. În general datele sunt prezentate online, dar nu oferă o privire de ansamblu validă asupra calității aerului tocmai din cauza numărului redus de puncte de monitorizare.

Zonele urbane sunt cele mai expuse la niveluri ridicate de poluanți atmosferici, datorate atât densității mai mari a populației din orașe (care influențează intensitatea circulației prin transportul rutier), cât și din cauza ritmului mai alert de dezvoltare a diferitelor industrii, toate fiind potențiale surse de emisii contaminante. Tocmai această dinamică a mediului urban ne conduce la nevoia de flexibilitate, la decizia de a investi într-o soluție care își poate dovedi eficacitatea în mai multe zone.

Răspunsul poate veni de la soluția noastră completă care integrează și alte beneficii suplimentare, cum ar fi: mobilitate, calibrare metrologică a componentelor și măsurători extinse, dar și posibilitatea monitorizării la distanță, în timp real.

Soluția Claritech, parte din proiectul „Monitorizarea și protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre”

Consiliul Județean Constanța își consolidează sistemul pentru monitorizarea mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre, prin realizarea unei infrastructuri eficiente implementând soluția Claritech. Totul cu costuri optime de operare și mentenanță, cu echipamente ușor de transportat și de pus în funcțiune.

Sistemul de monitorizare a calității aerului prin stații mobile este un instrument de control util pentru autorități și contribuie la reacții prompte. Astfel, se pot lua măsuri imediate prin efectuarea de verificări ale condițiilor de mediu în locuri multiple. De asemenea, prin raportarea datelor corecte informează și susține creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la nivelul real al calității aerului.

Mai multe detalii în Studiul de caz care descrie componentele soluției de monitorizare a calității aerului prin intermediul stațiilor mobile.

Monitorizarea mediului_calitate aer