Read more about the subjects presented in our case studies

2020-08-31T12:14:00+03:00

Studiu de caz #8

NLYTE - MANAGEMENTUL CENTRELOR DE DATE ÎN RETAIL
Soluția DCMI NLYTE pentru industria RETAIL

Descărcați
2020-08-31T13:08:55+03:00

Studiu de caz #7

ARANET - SISTEME WIRELESS DE MONITORIZARE ȘI CONTROL
Depășirea provocărilor cu privire la temperatură și umiditate în centrele de date

Descărcați
2020-08-31T11:26:07+03:00

Studiu de caz #6

NLYTE - MANAGEMENTUL CENTRELOR DE DATE
Soluția DCIM Nlyte pentru Banca Mondială

Descărcați
2020-08-31T13:48:14+03:00

Case Study #5

POINT-TO-POINT, WIRELESS BACKHAUL SOLUTIONS FOR DATA TRANSFER
Fast solutions to provide data connection in an isolated area

Download
2020-08-31T11:00:30+03:00

Studiu de caz #5

LEGĂTURI PUNCT LA PUNCT PENTRU TRANSFERUL DE DATE
Soluții rapide pentru asigurarea conexiunilor de date în zone izolate

Descărcați
2020-08-31T13:50:16+03:00

Case Study #4

REMOTE MONITORING AND CONTROL SYSTEMS FOR GENERATORS
Monitoring, data collection and reporting for generators in telecommunications networks

Download
2020-08-31T13:10:59+03:00

Studiu de caz #4

SISTEME DE MONITORIZARE ȘI CONTROL LA DISTANȚĂ PENTRU GRUPURI ELECTROGENE Monitorizare, control și preluare date în vederea raportării pentru grupurile electrogene ale unui operator național de telefonie mobilă

Descărcați
2020-08-31T13:45:21+03:00

Case Study #3

WIRELESS COVERAGE FOR SPECIAL EVENTS AND LARGE VENUES
Adding capacity and improving SNR in high density traffic venues with multibeam antennas

Download
2020-08-31T08:31:03+03:00

Studiu de caz #3

ACOPERIREA RADIO A SPAȚIILOR CU EVENIMENTE SPECIALE
Antene multibeam pentru suplimentarea capacității și reducerea raportului semnal-zgomot în cadrul evenimentelor cu densitate mare de utilizatori

Descărcați
2020-08-31T13:34:25+03:00

Case Study #2

DISTRIBUTED ANTENNA SYSTEM FOR SPORTS ARENAS
Optimized solution for coverage and capabilities in high traffic density

Download
2020-08-31T09:49:18+03:00

Studiu de caz #2

SISTEM DISTRIBUIT DE ANTENE PENTRU O ARENĂ SPORTIVĂ
Soluție optimizată pentru asigurarea acoperirii și capacități în condiții de densitate mare de trafic

Descărcați

2020-08-31T13:31:13+03:00

Case study #1

REMOTE MONITORING SYSTEMS FOR IT&C INFRASTRUCTURE
Monitoring and control for cabinets of a cable and internet distribution network

Download
2020-08-31T13:13:37+03:00

Studiu de caz #1

SISTEME DE MONITORIZARE ȘI CONTROL LA DISTANȚĂ PENTRU SPAȚII TEHNICE
Monitorizare și control pentru dulapurile și cofretele unei rețele de distribuție televiziune și internet

Descărcați